ຊັກລີດແລະທໍາຄວາມສະອາດອຸປະກອນ

ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຊອກຫາຜະລິດຕະພັນໂຍບາຍຄວາມລັບການຄັດເລືອກ.